با تغییر شدت و نوع سرگرمی تمرینات، آن را لذت بخش تر کنیم...

در طول حدود نیم ساعت می توانید 100 کالری بسوزانید....

تمرینات را با وزنه شروع کنید، چون انرژی بدن در عضلات نهفته است...

گلوتن به نان بافت می دهد...

کاهش مصرف کالری و ورزش هفتگی‌...

رژیم غذایی سالم داشته باشید و در هفته ورزش کنید...

تغذیه سالم، افزایش سوخت و ساز، استراحت و مصرف آب...

با تغییر عادات غذایی وزن کم کنید...