در طول حدود نیم ساعت می توانید 100 کالری بسوزانید....

تمرینات را با وزنه شروع کنید، چون انرژی بدن در عضلات نهفته است...

کاهش مصرف کالری و ورزش هفتگی‌...

دویدن، بهترین راه‌ سوزاندن چربی...

کدام یک برای رژیم شما مضرتر است؟...