در طول حدود نیم ساعت می توانید 100 کالری بسوزانید....

تمرینات را با وزنه شروع کنید، چون انرژی بدن در عضلات نهفته است...

کاهش مصرف کالری و ورزش هفتگی‌...

دویدن، بهترین راه‌ سوزاندن چربی...

تغذیه سالم، افزایش سوخت و ساز، استراحت و مصرف آب...

با تغییر عادات غذایی وزن کم کنید...

برخی خوراکی ها می توانند تاثیرات زیادی روی چربی سوزی و سوخت و ساز بدنتان داشته باشد...