همه دستگاه ها برای تمرین مناسبند...

اولین دلیلی كه مردم تردمیل رابرای ورزش انتخاب می‌كنند، راحتی است....

اولین نکته در نگهداری تردمیل استفاده...

یکی از سوال های بسیار متداولی که بیماران از پزشکان و به ویژه متخصصان پزشکی ورزشی هن...

سعی كنید در هنگام خرید به خصوصیات زیر در دستگاهی كه می‌خرید توجه كنید: 1) بدنه 2) موت...