تردمیل دارای فواید بیشماری می باشد که می توان به طور خلاصه به چندین مورد اشاره کرد: ...