اولین دلیلی كه مردم تردمیل رابرای ورزش انتخاب می‌كنند، راحتی است....

تصور آن بسیار سخت است که ورزش با تردمیل با هوش انسان در ارتباط باشد ولی طبق تحقیقات...

قدرت موتور: بهتر است که قدرت موتور continuous power از ۱٫۵ اسب بخار کمتر نباشد. تردمیل باید ...

قدرت و نوع موتور تردمیل: نوع موتور...