اولین دلیلی كه مردم تردمیل رابرای ورزش انتخاب می‌كنند، راحتی است....

تصور آن بسیار سخت است که ورزش با تردمیل با هوش انسان در ارتباط باشد ولی طبق تحقیقات...

دلیل استفاده از تردمیل در اینجا این است که تردمیل جزو بهترین و محبوب ترین تجهیزات و...