Dumbbell Thruster

این 6 تمرین روزانه باعث می شوند تا همواره سلامتی خود را حفظ نماییم....

cardio-before-or-after-weights

تمرینات را با وزنه شروع کنید، چون انرژی بدن در عضلات نهفته است...

Athletic woman stretching before running.

نباید از یک برنامه‌ی کششی مناسب غافل شوید...

Fitness: Andrew Ignacio road running in the desert through Whiskey Dick wildlife refuge, Vantage, Washington

چگونه بهتر و سریع‌تر بدوییم؟ ترفندهایی برای بهتر دویدن...

eat-according-to-your-goal-25-fitness-tips

تغذیه مناسب بعد از تمرین، مهمترین وعده غذایی یک ورزشکار است!...

fitness-equipments

انتخاب وزنه از اصول مهم در تمرینات...