به نحوه تمرین کردنتان بستگی دارد...

قدرت و نوع موتور تردمیل: نوع موتور...