دلیل استفاده از تردمیل در اینجا این است که تردمیل جزو بهترین و محبوب ترین تجهیزات و...