اولین نکته در نگهداری تردمیل استفاده...

قدرت و نوع موتور تردمیل: نوع موتور...