به نحوه تمرین کردنتان بستگی دارد...

از جمله وسایل ورزشی محبوب و پرکاربرد در منازل و باشگاه ها تردمیل مباشد و استفاده از...